1

1. Security scan

Bol ICT vindt dat het niet om de techniek moet gaan, maar dat uw organisatiedoelstellingen centraal behoren te staan. Het werven van nieuwe klanten, het verminderen van de onderhoudskosten, de beveiliging van uw gegevens en het op niveau brengen of het uitbreiden van uw bedrijfsnetwerk.

Gaat u met ons aan de slag, dan inventariseren wij welke knelpunten u ervaart op ICT-gebied. Klanten van Bol ICT hebben ervaren dat een andere aanpak heel verfrissend kan zijn.

2

2. Advies

Wanneer duidelijk is waar de problemen liggen, gaan we bespreken waar u met uw organisatie heen wilt. Op basis hiervan schetsen wij voor u de mogelijkheden. Samen komen we tot een oplossing die u het beste past. Omdat we graag verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat zijn we naast adviseur ook graag de regisseur van het gehele proces. We hebben een sterke voorkeur voor het vereenvoudigen van het proces zodat zaken logisch en transparant zijn.

Door heldere communicatie nemen we u mee in het proces zodat u weet waar we zitten. Ondertussen hoeft u zich geen zorgen te maken over de details en het eindresultaat. Dat is ontzorgen volgens Bol.

3

3. Realisatiefase

Technische inventarisatie

Voordat we overgaan tot actie komt eerst een expert langs die uw systemen inventariseert. Op basis van deze inventarisatie schrijft hij een (kort) stappenplan dat helder aangeeft welke stappen in welke volgorde moeten gebeuren. Met dit plan in het achterhoofd spreken we met u een kort migratiemoment af dat uw bedrijf zo weinig mogelijk overlast bezorgt. Onze ervaring is dat bij de juiste aanpak gebruikers inderdaad weinig overlast ervaren. Wanneer u dit plan heeft goedgekeurd gaan wij aan de slag.

Inrichting nieuwe omgeving

Op basis van de besproken wensen richten we de nieuwe (ICT) omgeving in, installeren uw bedrijfsspecifieke applicaties en testen deze omgeving op functionaliteit en snelheid. Wanneer de nieuwe systemen aan de eisen voldoen kopiëren we uw e-mails en bestanden naar de nieuwe systemen. Uw gebruikers merken dat niet, zij werken dan nog op het oude systeem.

Migratie

Bij de daadwerkelijke migratie sluiten we de printers en andere apparatuur aan op het nieuwe netwerk en zetten we de gebruikers automatisch over. De meest recente e-mails en bestanden gaan nu ook over zodat tenminste dezelfde functionaliteit beschikbaar is. Onze ervaring is dat het moment van migratie zo aanzienlijk bekort wordt en gebruikers nauwelijks overlast ervaren. Na deze overgang houden we de oude omgeving nog op de achtergrond beschikbaar.

Nazorg

Na de migratie zorgen we voor persoonlijke aanwezigheid op locatie zodat eventuele vragen direct opgepakt worden. We zetten dan ook de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’.

4

4. Samen optrekken

Omdat wij uw doelen kennen, kunnen we samen optrekken. Met onze ICT-expertise helpen we u met de dagelijkse zaken én met strategisch zaken. Bijvoorbeeld met hoe nieuwe wetgeving uw ICT-systemen beïnvloeden, hoe gebruikers op te leiden en hoe nieuwe vaardigheden geleerd kunnen worden. Daarbij zetten we graag onze kennis en ervaring in. Optrekken met Bol ICT brengt u verder. Helder.

Waarom Bol ICT?

  • Heldere taal en dienstverlening
  • Inventieve oplossingen
  • Betrokken bij uw organisatie
  • We voelen ons verantwoordelijk
Direct contact