Exponentiële stijging van datalekken

Het aantal datalekken neemt exponentieel toe. In meer dan 50% van de gemelde datalekken is de medewerker zelf de veroorzaker van het datalek. De wet- en regelgeving rondom privacy vormt zich ook steeds meer. Hoge boetes liggen in het vooruitzicht wanneer organisaties niet zorgvuldig omgaan met privacygegevens.

Learning Portal voor bewustwording, kennis en gedrag

Samen met een aantal opleiders heeft Bol ICT een learning portal ingericht, waarbij uw gehele organisatie Bewustwording, Kennis en Gedrag rondom het thema ICT en Privacy kan meten en verbeteren. De learning portal bevat een edugame, een nulmeting, een e-learningmodule en een toets. De learning portal is eventueel op maat te maken en op basis van uw behoefte in te richten.

Door uw medewerkers zelf te laten kiezen op welke wijze zij leren, kan er met weinig regie en weinig middelen het optimale leerrendement worden behaald. Het aantal mogelijke datalekken wordt zo tot een minimum beperkt. Mocht er toch een incident zijn, dan ontloopt u mogelijk een claim van de Autoriteit Persoonsgegevens als u kunt aantonen dat uw medewerkers getraind en getoetst zijn.

Voorbeeldinformatie uit learning portal:

Wilt u meer informatie over deze mogelijkheid? Bel Robert Kamminga 050 – 541 1966 of mail hem via robert@bolict.nl. Lees hier meer over security.

Waarom Bol ICT?

  • Heldere taal en dienstverlening
  • Inventieve oplossingen
  • Betrokken bij uw organisatie
  • We voelen ons verantwoordelijk
Direct contact