Hoe helpt Bol ICT u om AVG proof te worden?

  • AVG 2018 grijpt diep in op uw ICT
  • Uw ICT infrastructuur dient veilig te zijn
  • Uw mensen dient u te trainen om Aware te zijn
  • Zijn uw processen al ingericht voor de AVG?
  • Bol ICT helpt u om te voldoen aan de AVG regelgeving

Wettelijke verplichtingen volgens de AVG

Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En dat heeft grote gevolgen voor de inrichting van uw processen en de veiligheid van uw ICT-systemen.

De AVG vereist veel aandacht. Hierbij ligt de focus op de verbetering van techniek en het inrichten van nieuwe processen. Maar daarnaast moet u uw mensen bewust maken van mogelijke bedreigingen en risico’s van nalatigheid. Dat kunt u doen door uw mensen een goede Awareness training te laten volgen. Zo verkleint u de risico’s en kunnen ze adequaat reageren op mogelijke inbraken in uw systemen.

Meldplicht datalekken en AVG

Als verantwoordelijke is het belangrijk dat u voldoende kennis hebt van wet Meldplicht Datalekken. Die blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt echter wel strengere eisen aan de registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan.

Dit gaat verder dan de huidige protocolplicht uit de Wet bescherming persoonsgegevens, die alleen betrekking heeft op de gemelde datalekken. U moet alle datalekken documenteren. Maar wanneer is er een datalek, zoals bedoeld in de AVG? Bij wie moet u dit melden? Veel vragen waarop Bol ICT de antwoorden kent.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is de afgelopen jaren steeds meer een hot topic geworden. De wet Meldplicht Datalekken en de aankomende AVG 2018 hebben hierop veel invloed gehad. Bedrijven kunnen forse boetes krijgen als ze niet voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging. En dan scheelt het dat Bol ICT u helpt om op de juiste manier om te gaan met informatiebeveiliging.

Bij het beveiligen van persoonsgegevens gaat het niet alleen maar om te voldoen aan de eisen van de AVG. Als u verstandig bent maakt u dan ook uw gehele informatiebeveiliging op orde. In beide gevallen komen dan de volgende aspecten aan bod: Techniek, processen en gedrag.

AVG facetten

1. Techniek

Zoals al eerder benoemd stelt de AVG 2018 eisen aan de techniek.  Dit betekent dat de  techniek veilig, moet zijn op basis van de veiligheidstechnieken die nu algemeen verkrijgbaar zijn. Op deze manier probeert u een zo’n hoog mogelijke barrière te vormen om cybercriminelen buiten de deur te houden. Zodat ze geen toegang krijgen tot uw gegevens.

Bol ICT kan u hierbij helpen! Omdat wij beschikken over geavanceerde instrumenten die uw netwerk, applicaties, servers en werkplekken doormeten zodat u een helder overzicht krijgt van de (potentiële) beveiligingsgaten in uw systemen en, indien gewenst, websites. Wilt u een inventarisatie van hoe veilig uw huidige informatie beveiliging systeem zijn? Bol ICT helpt u hierbij door middel van een ICT- security scan. Meer lezen.

2. Processen

Om risico’s te vermijden en schade te voorkomen, is het belangrijk dat u binnen uw bedrijf goede afspraken maakt en die ook daadwerkelijk vastlegt. Vervolgens is het van belang dat u deze afspraken helder communiceert naar uw medewerkers en hen grondig instrueert. Bol ICT helpt u met het invoeren van een helder informatiebeveiligingssysteem dat past bij uw organisatie. Dit is een belangrijk punt onder de AVG omdat u uw procedures, instructies en  verwerkingsregister aantoonbaar op orde moet hebben.

3. Mensen

Onderschat het niet, maar de grootste bedreiging voor uw ICT-veiligheid is de mens. Natuurlijk niet omdat u opzettelijk uw gegevens aan cybercriminelen ter beschikking stelt. Maar omdat gebrek aan kennis bij uw medewerkers cybercriminelen onverwachte mogelijkheden geeft.

Hierdoor kan het gebeuren dat schadelijke software onzichtbaar op uw systemen wordt geïnstalleerd. Zo worden uw gegevens vervolgens doorgegeven aan cybercriminelen. Bent u benieuwd of uw medewerkers zo veilig mogelijk te werk gaan? Laat uw medewerkers een security awareness training Bol ICT volgen. Deze cursussen kunnen zowel offline als online gevolgd worden.

Lees meer over privacy awareness en veilig gedrag.

Wilt u weten hoe we u helpen AVG proof te worden?

Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

In het nieuws

Bol ICT komt regelmatig in het nieuws met het onderwerp security. Bekijk hieronder de meest actuele berichten.

Henk Bol als spreker

Bol ICT wordt regelmatig gevraagd om te spreken op seminars en bijeenkomsten.

Waarom Bol ICT?

  • Heldere taal en dienstverlening
  • Inventieve oplossingen
  • Betrokken bij uw organisatie
  • We voelen ons verantwoordelijk
Neem contact op