Bol ICT

Het nieuwe werken voor uw bedrijf.

Hoe kunt u het nieuwe werken mogelijk maken zonder uw bedrijfsgegevens in gevaar te brengen? Iedereen heeft het over de cloud en cloud computing, maar is cloud noodzakelijk voor het nieuwe werken?

Bol ICT helpt u met het inrichten van een beveiligde ICT-omgeving, zodat uw mensen op een veilige manier op afstand kunnen werken. U krijgt advies over veilig gebruik van mobiele apparaten zoals laptops, tablets en smartphones,

Het nieuwe werken bespaart

Het nieuwe werken (HNW), ook wel mobiel werken genoemd, brengt een enorme besparing met zich mee. Niet voor niets is de werkwijze koploper in het terugdringen van het aantal fysieke werkplekken, zo is uit onderzoek gebleken.

Het ligt voor de hand dat er bespaart kan worden op bijvoorbeeld reiskosten, maar de besparing gaat verder dan dat. Het inrichten van een werkplek kost in Nederland gemiddeld zo’n € 9.000,- per jaar. Doordat werknemers in de gelegenheid zijn om op andere plekken dan het kantoor te werken, daalt het aantal werkplekken met gemiddeld 14%. Door het terugbrengen van het aantal werkplekken wordt ook een besparing gerealiseerd in kantooroppervlak, facilitaire diensten en ICT.

Bol ICT helpt u om duidelijk vooraf in kaart te brengen hoe slimmer inzetten van uw ICT-middelen het nieuwe werken kan bevorderen en tot besparing kan leiden.

Bring your own device (BYOD)

Een actueel onderwerp binnen het nieuwe werken is het principe Bring Your Own Device (BYOD). Volgens dit principe kunnen werknemers hun eigen devices gebruiken op hun werkplek. Denk hierbij aan laptops, tablets en smartphones. Maar hoe zorgt u dat uw netwerk veilig blijft met al deze vreemde apparaten in uw netwerk?

Niet alleen kunt u alle apparaten die in uw netwerk aanwezig zijn monitoren, ook kunt u richtlijnen opstellen waarmee u uw werknemers helpt de juiste apparaten te gebruiken. We helpen u graag met het opzetten van zogenaamd toegangsbeheer, zodat u altijd grip houdt op de situatie.

Het nieuwe werken voor uw bedrijf met Bol ICT


  • Heldere dienstverlening voor een vaste prijs
  • We zijn inventief en bieden oplossingen waar u iets aan heeft
  • We zijn betrokken bij uw organisatie en processen
  • We voelen ons verantwoordelijk voor uw continuïteit