Bol ICT maakt gebruik van een EFRO-subsidie

De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan het Bol 360 Accountancy-project. Hiervoor hebben wij een subsidie ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de zogenaamde VIA-subsidie. (Versneller Innovatieve Ambities softwareontwikkeling)

Met het Bol 360 Accountancy-project is er gebouwd aan een softwarepakket op basis van Microsoft Dynamics en Office 365. Het softwarepakket is toegespitst op de accountancybranche. In het Bol 360 Accountancy-project is PKI signing geïntegreerd. Dit brengt het digitaal ondertekenen in een stroomversnelling.