Henk Bol over 35 jaar Bol ICT: “We blijven doen wat we zeggen”

Bol ICT heeft de heugelijke leeftijd van 35 jaar bereikt. In al die jaren is er veel veranderd op het gebied van ICT. Hoe kijkt directeur Henk Bol terug op al die jaren? Samen met Henk blikken we terug op 35 jaar Bol ICT.

Laten we eens teruggaan naar 35 jaar geleden. Vanuit welke behoefte ben je toen gestart?

“Oh, dat weet ik nog heel goed. Computers waren nieuw op dat moment en de meeste ondernemers waren nog niet thuis in de digitale wereld. Ik ervoer dat er een gebrek aan goed advies was aan ondernemers. Verkopers van ICT-producten boden computers aan, maar konden het nut ervan nog maar moeilijk uitleggen. Daar zag ik een kans. Toen ben ik het gewoon maar gaan doen.

Mijn focus lag toen op het ontzorgen van ondernemers, daar ligt mijn focus nu nog steeds. Ondernemers helpen door met een hands-on aanpak hun ICT-zaken te regelen en actief mee te denken, en dat zonder al te veel technisch gepraat.

De eerste die ik hielp, nog voordat ik Bol ICT begon, was mijn vader. Ik hielp hem met de boekhouding van zijn schildersbedrijf. Hij had een kloon van de eerste IBM-pc gekocht, maar had eigenlijk geen idee hoe hij dat apparaat diende te gebruiken.

Een PC uit het Bol ICT-archief
Een oude pc uit het Bol ICT-archief

De mogelijkheden van de eerste IBM-machine intrigeerde mij mateloos. Je kon er van alles mee doen, mits je wist hoe natuurlijk. Dat apparaat intrigeerde mij zoveel dat ik uiteindelijk stage ben gaan lopen bij dat bedrijf. Daar dompelde ik mij onder in de ICT-wereld, om vervolgens mijn eigen onderneming te starten.

Eerst vanuit het ouderlijk huis, al heeft dat niet lang geduurd. De telefoon ging vaker voor mij dan voor mijn vader. Toen ben ik verhuisd naar een bedrijventerrein in de stad en een aantal jaar later ben ik in het pand aan de Noorddijkerweg beland. Daar zitten we nu nog steeds met veel plezier!”

Aankondiging verhuizing Noorddijkerweg
Aankondiging verhuizing naar de Noorddijkerweg

Wat deed je toen? Wat leverde Bol ICT op dat moment?

“Ik ben begonnen met het aanbieden van printertoebehoren als kettingformulieren en inktlinten. Potentiële klanten belde ik koud op en mijn ‘waren’ vervoerde ik op de fiets. Van daaruit ben ik doorgegroeid naar het verkopen van pc’s en ondersteunende hardware, om daarna de stap te zetten naar AUTOCAD-softwarepakketten, software voor het maken van technische tekeningen.

Eind jaren 90 kwamen daar de kantoorapplicaties van Microsoft en Exact bij, net als het beheren van netwerken. Dat deed ik eerst alleen, daarna samen met een stagiair en vervolgens met mensen in dienst.“

“Wij begonnen als, en zijn nog steeds, een bedrijf dat echt gericht is op ondernemers. Ik help ondernemers graag om hun bedrijf te laten draaien.”

Herinner je je eerste dag nog?

“Oei, mijn eerste dag heb ik niet zo helder meer op mijn netvlies staan. Ik weet nog wel goed in welke periode dat was. Dat was de tijd dat een pc bijna 3000 gulden kostte!”

Wat is er in al die jaren eigenlijk veranderd?

“De techniek verandert razendsnel, de hulpvraag van ondernemers niet zo zeer. Technologie wordt voor consumenten en bedrijven en hun medewerkers steeds toegankelijker, daarom zijn betere veiligheid, meedenken en probleemoplossend vermogen nog belangrijkere speerpunten geworden voor ons.

We hebben met Bol ICT moeten meegroeien met de ICT-wereld en alle technische vooruitgang die daarbij gepaard ging. Anders waren we er niet meer geweest. Je moet je flexibel opstellen, ontwikkelingen op de voet volgen en blijven doen. Wij zijn samen met de branche tot wasdom gekomen! Van simpele MS-DOS pc’s tot virtualisatie, cloud en cybersecurity.

Ondernemers zijn het liefst met hun core business bezig, daar is in al die jaren niets aan veranderd. Wij hebben daarin nog altijd dezelfde ondersteunende rol. Op het gebied van hardware, maar des te meer op het gebied van software, veiligheid en advies.”

En hoe is Bol ICT in die jaren veranderd?

“20 jaar geleden omschreef ik de bedrijfscultuur als informeel. ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Die nuchterheid voert bij ons nog steeds de boventoon en zo gaan we graag met elkaar om. Zo ook met onze klanten en partners”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Je kunt de toekomst niet exact voorspellen, maar je kunt wel vooruitkijken en voorsorteren. Cybersecurity is belangrijker dan ooit en de ICT-wereld staat nooit stil. Ik ga er in ieder geval van uit dat wij met Bol ICT blijvend een ondersteunende rol zullen spelen voor bedrijven hier in het noorden van het land. We willen blijven meedenken met ondernemers en we blijven doen wat we zeggen, dat is onze grootste kracht.”